Demineralizasyon Sistemleri

Demineralizasyon sistemlerinde su en az iki reçine kolonundan geçirilmektedir. Birinci reçine kolonu katyonik, ikinci kolon ise anyonik reçinelerden meydana gelmektedir. Birinci kolonda (+) yüklü iyonlar tutulmakta ve rejenerasyonda reçine tarafından tutulmuş olan (+) yüklü iyonlar (Katyonlar) hidrojen iyonları ile yer değiştirirler. İşletme sırasında da suyu hidrojen iyonları ile vermektedir. Anyon kolonundan (-) yüklü iyonlar tutulmaktadır. Reçine doygun haline geldiğinde kostik ile rejenere edilir. Rejenerasyonda (-) yüklü iyonlar (anyonlar) ile (OH)’ iyonları yer değiştirmektedir İşletme sırasında anyon kolonunda suya (OH)’ iyonları verilmekte olup, katyon¬dan gelen (H)’ iyonları ile birleşip H20 (su) molekülünü oluştururlar. Proses çıkışında mineralden arındırılmış su elde edilir.

Ceren Arıtma tarafından standart üretilen Demineralizasyon sistemleri 5-20 ps/cm’ seviyesinde su üretmektedir. Ancak istenilen su özelliğine göre çok daha düşük iletkenlik değerine sahip su üretecek cihazlar ima! edilmektedir. Demineralizasyon sistemleri tasarımı için öncelikle besleme suyu özellikleri katyon ve anyon başında detaylı ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Özellikleri bilinmeyen sular için taze su numunelerinin firmamıza verilmesi ile detaylı analizler firmamız laboratuarında yapılabilmektedir. Su özelliklerine uygun Demineralizasyon cihazı seçilmektedir.