AKTİF KARBON SİSTEMLERİ

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir. İnsan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır. Günde 15-20 dakika süre ile otomatik ters yıkama işlemini yapan Aktif Karbon Filtre bu şekilde kendisini yeniler.